FANDOM


Guild Information
Guild name Heroes of Anatolia
Website Heroes of Anatolia
Forums Heroes of Anatolia Forum
Timezone GMT +3
Language Turkish
Server Type YMIR


General Information Edit

  • Main Time Zone:+3
  • Guild Leader: Erdem Aslak
  • Guild Recruiter: Derwishbaba, tosun, tegororn, bloodstorm
  • Guild category (PvE, PvP, Raid, Other): All
  • Roleplay: Not totaly decided yet
  • Voice: --> Ventrilo
  • Recruiting members status: Yes
  • Server type:EU
  • Platform: PC


About us Edit

Tarihler 26 Aralık 2007 yılını gösterdiğinde 3-5 kişi HoA'yı kurmuş ve GW'da yer alan Türk loncalarından belkide en uzun soluklu olanının temelleri atılmıştı. HoA'nın amacı geçen zaman ile birlikte, sadece GW'da yer almaktan ziyade, kalıcı arkadaşlıklarla beraber bir Türk MMO platformu olmaya yöneldi.

İşte bu amaç doğrultusunda HoA, Age of Conan'da "Heroes of Anatolia" olarak yer alacak. Muhtemelen de AoC'nin en seviyeli ve en sağlam loncalarından biri olacak.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.