Wikia

AoCWiki

Cabochon Smoke Quartz

7,084pages on
this wiki
Talk0
Cabochon Smoke Quartz

Black Gem

Tier 6: +62 Combat Rating
Tier 7: +75 Combat Rating
Tier 8: +87 Combat Rating
Tier 9: +94 Combat Rating
Tier 10: +100 Combat Rating

Around Wikia's network

Random Wiki